• 1.

  Sorumluluk Sınırı

 • 1.1TURKISHEXPORTER.COM.TR SİTESİNDEKİ SERVİSLER VE FAALİYETLER “OLDUĞU GİBİ” VEYA “OLABİLECEĞİ GİBİ” TABANINA GÖRE SAĞLANMAKTADIR VE TURKISHEXPORTER.COM.TR BURADA KESİN BİR DİLLE, İFADE EDİLEN BİR KISIM VEYA TÜM GARANTİLERİ YOKSAYAR, AYRICA ŞU DURUM, KALİTE, SAĞLAMLIK, PERFORMANS, KESİNLİK, GÜVENİLİRLİK, TİCARİ DURUM VEYA ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİNİ DE KAPSAR.
 • 1.2TURKISHEXPORTER.COM.TR SITE ÜZERİNDEN VEYA SİTEDE GÖRÜNTÜLENEN HERHANGİ BİR BİLGİNİN GEÇERLİLİĞİ, KESİNLİĞİ, DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ, KALİTESİ, STABİLİTESİ, TAMLIĞI VE GÜNCELLİĞİ HAKKINDA GARANTİ VEYA TEMSİL VERMEZ. TURKISHEXPORTER.COM.TR SITEDE GÖRÜNTÜLENEN VEYA TEKLİF EDİLEN HİZMETLER VE ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, NAKLİYESİ, DAĞITIMI, TEKLİFİ, GÖSTERİMİ, SATINALINMASI, SATIŞI VEYA KULLANILMASININ HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARINI ÇİĞNEYİP ÇİĞNEMEDİĞİNİN GARANTİSİNİ VERMEZ; VE TURKISHEXPORTER.COM.TR SITE’DE GÖRÜNTÜLENEN VE TEKLİF EDİLEN HİÇBİR ÜRÜN VEYA HİZMETE GARANTİ VERMEZ.
 • 1.3Site’den sağlanan veya indirilen herhangi bir materyal her bir Kullanıcının kendi inisiyatifinde ve riskindedir ve her bir Kullanıcı indirilen herhangi bir materyalden kaynaklanabilecek veri kaybı veya bilgisayar sistemine gelecek herhangi bir zarardan doğrudan kendisi sorumludur. Turkishexporter.com.tr’ten veya Site üzerinden Kullanıcı tarafından yazılı veya sözlü sağlanmış hiçbir tavsiye veya bilgi garantisi yoktur ve burada açık ve.com.tr bir şekilde burada ifade edilmemiştir.
 • 1.4Site üzerinden ulaştırılan hizmet veya içeriğin doğal afet, kabul edilebilir kontrolün ötesindeki sebep veya zorlamalar ile birlikte internet bağlantı sorunları, bilgisayar kaynaklı sorunlar, iletişim hatları veya diğer cihaz sorunları, elektrik hattı problemleri, grevler, iş kayıpları, isyanlar, ayaklanmalar, sivil karışıklıklar, malzeme veya iş kıtlığı, yangınlar, sel baskını, fırtınalar, patlamalar, doğal afetler, savaş, devletin faaliyetleri, ulusal veya yabancı mahkeme kararları veya üçüncü şahısların yetersiz performansları dahil olmak üzere doğrudan veya dolaylı olarak bozulması, kaybı veya gecikmesinden dolayı Turkishexporter.com.tr sorumlu tutulamaz.
 • 1.5Herbir Kullanıcı, Site’nin kullanımından (Kullanıcının bilgilerinin Site’de gösterilmesi dahil) doğacak veya bu Sözleşmenin şartlarının ve hükümlerinden herhangi birinin çiğnenmesiden kaynaklanacak her türlü kayıplar, suçlamalar, borçlar (tam tazmin tabanlı yasal masraflar dahil) Turkishexporter.com.tr’i, ortaklıklarını, yöneticilerini, çalışanlarını korumayı ve zararını tazmin etmeyi kabul eder. Herbir Kullanıcı, Turkishexporter.com.tr’e Kullanıcı tarafından verilen garantiler ve temsilciliklerden herhangi birinin Kullanıcının çiğnemesiyle oluşabilecek (tam tazmin tabanlı yasal masraflar dahil) her türlü kayıplar, suçlamalar, borçlar (tam tazmin tabanlı yasal masraflar dahil) ile yukarıda Bölüm 5.3, 5.4 ve 5.5’te belirtilenler dahil, Turkishexporter.com.tr’i, ortaklıklarını, yöneticilerini, çalışanlarını korumayı ve zararını tazmin etmeyi kabul eder. Herbir Kullanıcı, Site’de görüntülenen ve teklif edilen ürünlerle ilgili üçüncü şahıslar veya Üçüncü Şahıs Hakları davacıları tarafından iddia edilen suçlamalardan herhangi birinin sonucu olarak doğrudan veya dolaylı oluşabilecek her türlü kayıplar, suçlamalar, borçlar (tam tazmin tabanlı yasal masraflar dahil) Turkishexporter.com.tr’i, ortaklıklarını, yöneticilerini, çalışanlarını korumayı ve zararını tazmin etmeyi kabul eder. Her bir kullanıcı ayrıca kabul eder ki, Site üzerinden başkaları tarafından gönderilen materyallerin lekeleyici, tiksindirici veya yasaya ayrıkı özellikler içermesi ve bunlardan kaynaklanabilecek hasar riskleri bütünüyle Kullanıcıya aittir. Turkishexporter.com.tr kendi tasarrufunda olmak kaydıyla sizin tarafınızdan tazminat konusu olabilecek herhangi bir sorunun kontrolü ve kişiye özel savunma için hakka sahiptir, mevcut herhangi bir savunmanın iddiası durumunda Turkishexporter.com.tr ile işbirliği yapabilirsiniz.
 • 1.6Turkishexporter.com.tr herhangi bir özel, direkt, dolaylı, cezai, tesadüfi veya dolaylı zararlar veya çeşitli zararlar (kar kaybı, iş kaybı, bilgi kaybı gibi) ihmal, haksız fiil, kusursuz sorumluluk veya aşağıda sayılanlardan herhangi birinin sonucunda oluşacak zararlardan herhangi birinden dolayı sorumlu tutulamaz:
 • * Sitenin kullanımında yetersizlik;
 • * Site üzerinden üçüncü parti bir servis sağlayıcı veya Kullanıcıdan sağlanan veya satın alınan hizmet, bilgi, veri, örnek veya eşyalarda meydana gelecek arızalar;
 • * Üçünü Şahıs Haklarının ihlali veya Kullanıcıcının Sitede görüntülenen veya sunulan ürünler ve hizmetlerin üretim, nakliye, dağıtım, teklif, satınalma, satma ve/veya kullanımının Üçüncü Şahıs Haklarını ihlali iddiası ihtimali veya ihlali; veya Üçüncü Şahıs Hakları davacılarınca suçlamalar, talepler veya hakların iddiasıyla bağlantılı tazmin talebi veya savunma amaçlı yetkilendirilmiş herhangi bir kişi tarafından yapılan suçlamalar;
 • * herhangi bir Kullanıcını kişisel bilgi veya verisine üçüncü şahısların yetkisiz erişimi; veya
 • Özel Servislerle bağlantılı sorunlar baştan savma, önemsememe dahil.
 • 2. Fikri Mülkiyet Hakları
 • 2.1 Turkishexporter.com.tr Site’nin tüm haklarının yasal lisans ve tek sahibidir ve aynı zamanda Turkishexporter.com.tr İçeriğinin de tek sahibidir. Site ve Turkishexporter.com.tr İçeriğinin ticari sırları ve fikri mülkiyet hakları uluslar arası telif hakları ve diğer yasalarla korunmuştur. Site’deki ve Turkishexporter.com.tr’teki tüm ünvan, iyelik ve fikri mülkiyet hakları Turkishexporter.com.tr, onun ortaklıkları veya Turkishexporter.com.tr İçeriğinin lisansörü ile kalır. Bu Sözleşme dahilinde veya Turkishexporter.com.tr tarafından korunan bu haklar sahiplenilmiştir.
 • 2.2 “KOBİ A.Ş.”, “TURKISHEXPORTER”, “TURKISHEXPORTER.COM.TR”, ve bağlı ikonlar ve logolar kayıtlı markalardır ve KOBİ A.Ş. şirketinin yetkisindeki hizmet markalarıdır ve geçerli telif hakkı, marka ve müseccel haklar kanunlarınca korunmuştur.
 • 3. Bildirimler
 • 3.1 Turkishexporter.com.tr’e tüm bildiriler ve talepler eğer yazılı ve tam olarak KOBİ A.Ş.’ye aşağıdaki şekilde ulaştırıldığında etkin olacaktır: KOBI A.S., Feritpasa District Kule Street KulePlaza Floor: 29 No: 48 Selcuklu 42040 Konya / TURKEY
 • Yasal Departmant Dikkatine
 • 3.2 Kullanıcıya gönderilen tüm bildiriler ve talepler kişisel olarak bir kargo ile, taahhütlü posta, faks veya Kullanıcı tarafından Turkishexporter.com.tr’e sağlanan aktif geçerli bir e-posta ile teslim edildiğinde etkin olacaktır, veya böyle bir bildiri veya talebin Site’nin ücretsiz olarak herkesin erişebileceği bir alanda postalanması ile etkin olacaktır. Bir Kullanıcıya bildiri yapıldığında, Kullanıcıya gönderilen iletişimi (fiziksel veya elektronik formlarla) Turkishexporter.com.tr gösterebildiği zaman veya böyle bir bildiriyi Site’nin ücretsiz olarak herkesin erişebileceği bir alanda postalaması durumunda Kullanıcının bilgilendirildiği kabul edilecektir,
 • 4. Üyenin site kullanım şartlarını ve yasal uyarılarına dair hükümleri ihlal edici hukuksuz ve kural dışı işlemleri olduğu takdirde TurkishExporter tedbiren ilk aşamada üyeliği askıya alır(siteye tüm erişimlerini kapatır, reklamlarını) , üyeden ilgili iddianın ispatını ister, üye, en geç 3 iş günü içerisinde ilgili bilgi ve belgeleri TurkishExporter a mail olarak gönderir ve ibrasına yönelik girişimlerde derhal bulunmak zorundadır. Aksi halde TurkisExporter tek taraflı sözleşmenin feshi, mahkeme, icra daireleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına suç duyurusunda bulunma, geçici men, sürekli men, kusur varsa zarar ve ziyanın tazmini konusunda girişimler, dava açma, açılan davalarda tanıklık yapma belge ve bilgi sağlama gibi tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla Kobi A.Ş. nin tam yetkili olduğunu üye peşinen kabul eder.
 • 5. Genel
 • 5.1 Ücretli Servislerle ilişkili olarak herhangi ilave sözleşme maddelerine hakkında, Kullanıcı ile Turkishexporter.com.tr arasında Siteye erişim ve kullanımı için bu Sözleşme ve Gizlilik Anlaşması tam sözleşme oluşturur, burada bahsi geçen aynı konu maddesiyle alakalı olarak yazılı veya sözlü herhangi bir öncelikli sözleşme yerine geçer.
 • 5.2 Turkishexporter.com.tr ve Kullanıcı bağımsız kişilerdir ve acentelik, ortaklık, işbirliği, işçi-işveren veya franchising ilişkisi bu Sözleşme dahilinde kurulmamıştır.
 • 5.3 Buradaki herhangi bir hüküm geçersiz veya uygulanmaz olduğu farzedilirse, benzer hüküm listeden çıkarılacak ve kalan hükümler uygulanacaktır.
 • 5.4 Başlıkla sadece referans amaçlı kullanılmış olup, bölümün hiçbir yolla içeriği veya konusunu tanımlamaz, yorumlamaz, sınırlamaz.
 • 5.5 Bu şartlar ve hükümler altında bir Kullanıcının sözleşmeye hükümlerine uymaması konusunda Turkishexporter.com.tr herhangi bir şekilde bir hakkını isteme konusunda faaliyette yetersiz kalırsa bile hakkında feragat etmez ve sonradan ortaya çıkabilecek benzer şekilde sözleşemeyi çiğneme durumlarında Turkisexporter’ın haklarını koruma konusunda harekete geçmekten alıkoymaz.
 • 5.6 Turkishexporter.com.tr, bu Sözleşmedeki ve herhangi bir şahıs veya kurum için olan Ücretli Servislerle bağlantılı herhangi bir sözleşmedeki yükümlülükleri ve görevleri devretme hakkına sahiptir.
 • 5.7 Burada Taraflar bu Sözleşmeye istinaden herhangi bir anlaşmazlık durumunda Türkiye Mahlemelerinin özgün selahiyetini kabul ederler.